Ny rapport presenterar forskning om hur termer används

I den nya rapporten Termer i bruk? presenteras forskning och andra undersökningar om hur termer används i möten mellan experter och icke-experter.

bokomslag

Termer används och deras betydelse förhandlas i alla möjliga sammanhang. Men vilken forskning finns på området? Det är temat för forskningsöversikten Termer i bruk? Forskning om fackspråk och terminologi i möten mellan experter och icke-experter.

Forskningen presenteras utifrån olika verksamhetsområden, till exempel myndigheter, medier, skolväsende och hälso-och sjukvård. Rapporten lyfter också fram områden där mer forskning behövs.

Forskningsöversikten har tagits fram av Isofs språkvårdare i fackspråk och terminologi. ”Vi hoppas att vi med denna översikt har kunnat inspirera forskare, terminologer och språkvårdare till både forskning och samarbete” säger författarna till rapporten.