Ny rapport om svenskt teckenspråk på myndigheters webbplatser

Hur många myndigheter har information på svenskt teckenspråk på sina webbplatser? Det undersöks i den nya rapporten Svenskt teckenspråk på myndigheters webbplatser.

rapportomslag

I Sverige har myndigheter skyldighet att ge alla medborgare tillgång till viktig information och samhällsservice. Det innebär att information ska erbjudas på olika språk och göras tillgänglig för personer med olika funktionsvariationer. I rapporten Svenskt teckenspråk på myndigheters webbplatser redovisas hur många myndigheter, kommuner och regioner som erbjuder information på svenskt teckenspråk på sina webbplatser.

Rapporten består av två delar. Den första delen innehåller resultat från den senaste undersökningen och jämförelser med de tidigare undersökningarna från 2010 och 2015. Den andra delen innehåller en sammanställning av vanliga översättningsfel och riktar sig främst till översättare.