Svenskt teckenspråk på myndigheters webbplatser

bokomslag

I Sverige har myndigheter skyldighet att ge alla medborgare tillgång till viktig information och samhällsservice. Det innebär att information ska erbjudas på olika språk och göras tillgänglig för personer med olika funktionsvariationer. I rapporten Svenskt teckenspråk på myndigheters webbplatser redovisas hur många myndigheter, kommuner och regioner som erbjuder information på svenskt teckenspråk på sina webbplatser. Undersökningen gjordes 2021 och är den tredje i ordningen.

Författare: Sebastian Embacher
Utgivningsår: 2023

Sammanfattning av rapporten och resultatet på svenskt teckenspråk

Om rapporten

Rapporten Svenskt teckenspråk på myndigheters webbplatser består av två delar. Den första delen innehåller resultat från den senaste undersökningen och jämförelser med de tidigare undersökningarna från 2010 och 2015. Den andra delen innehåller en sammanställning av vanliga översättningsfel och riktar sig främst till översättare.

Resultatet visar att den totala andelen webbplatser som har information på svenskt teckenspråk har ökat till 25,4 procent, trots att andelen hos regioner och kommuner har minskat med ungefär hälften. I undersökningen granskades även om de officiella webbriktlinjerna följs och om svenskt teckenspråk tas med under samma språkingång som övriga språk. Det visar sig att många inte inkluderar svenskt teckenspråk.

Rapportens andra del vänder sig direkt till översättare och ger en sammanställning över vanliga översättningsfel. Här lyfts även språkattityder till svenska inlån fram och vilka föreställningar vi har om ett autentiskt svenskt teckenspråk i förhållande till språklig variation och stil.

Rapporten finns att ladda ner både som helhet och som separata delar.