Berätta om dina högtider!

Vilka högtider och traditioner firar du under året? Svara gärna på vår frågelista!

Något som förenar så gott som alla människor är att vi firar flera olika högtider under kalenderåret. I Sverige finns en stor mångfald av högtider som firas och uppmärksammas i olika utsträckning, varav kanske jul, ramadan och påsk tillhör de som firas av flest personer.

Nu vill vi veta mer om vilka högtider du firar, hur firandet går till och vilka traditioner som ingår. Dela med dig av dina berättelser, tankar och erfarenheter i vår frågelista om högtider under året!