Lexin för ukrainska

Lexin är ett nätbaserat lexikon där nu ukrainska tillkommit till de tidigare 18 minoritetsspråken. Lexin är speciellt anpassat för att användas i undervisningen i svenska som andraspråk och innehåller därför bara de vanligaste orden i svenskan.

Skärmbild från webben av Lexin

Just nu finns det omkring 7 000 vanliga ord på ukrainska i Lexin, men arbetet går vidare för att få till 30 000 översatta ord. Målet är att få fram ett översatt basordföråd och därför kommer inte alla exempelmeningar att översättas i nuläget.

Lexin är ett nätbaserat lexikon med nitton minoritetsspråk samt svenska. Förutom lexikonet hittar du bilder, animationer och dialoger i videoformat.

Digitala Lexin finns i nuläget på språken albanska, amhariska, arabiska, azerbajdzjanska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, nordkurdiska, pashto, persiska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska och ukrainska.