Nytt på Skolwebben: Pedagogiska filmer om dialekter

Nu finns det filmer om dialekter på vår Skolwebb. Filmerna är tänkta för högstadiet och gymnasiet men passar alla som är intresserade av dialekter.

Som utgångspunkt för undervisningen i svenska om dialekter på högstadiet och gymnasiet passar det bra att använda våra två pedagogiska filmer om dialekter. Kring filmerna kan sedan undervisningen byggas ut med annan information om dialekter och inspelningar av dialekter som finns att ta del av här på vår webbplats och som vi presenterar eller länkar till på sidan Dialekter i skolan.

Film 1: Vad är en dialekt?

Det finns många olika uppfattningar om vad ordet dialekt faktiskt står för! I den här filmen berättar dialektpedagog Lovisa Alvtörn om olika sätt att se på vad dialekter är och vad skillnaden är mellan en dialekt och ett språk. Hon förklarar också varför det är så svårt att räkna hur många dialekter det egentligen finns.

Film 2: Varför finns dialekter?

Hur kommer det sig att den talade svenskan skiljer sig åt mellan olika platser? Det förklarar Lovisa Alvtörn i den andra filmen. Hon berättar om skillnaden mellan dialekter och rikssvenska/standardsvenska och hur dessa båda parallella språkformer uppkommit och utvecklats genom tiderna. Hon förklarar också hur språkförändringar går till och tar upp dialektsplittring och dialektutjämning – två fenomen som har präglat de svenska dialekterna och deras utveckling under olika tidsperioder.

Fördjupning: Ögonblicksbilder från en inspelning 1947

Till Arkivens dag 2020 gjorde vi en film där vi gläntar på dörren till en dialektinspelning 1947. Fotografier och inspelningar ger en bild av hur en inspelning kunde gå till längre tillbaka i tiden. Filmen passar som fördjupning för intresserade elever. Den är inte speciellt anpassad för skolan utan är tänkt för en dialektintresserad allmänhet.