Film: Arkivmaterialen i Uppsala

I en serie filmer berättar Isofs forskningsarkivarier om Uppsalas samlingar inom dialekter, folkminnen och namn.

Dialektsamlingarna

Forskningsarkivarie Eva Thelin berättar om dialektsamlingarna i Uppsala.

Folkminnessamlingarna

Forskningsarkivarie Tommy Kuusela berättar om folkminnessamlingarna i Uppsala.

Namnsamlingarna

Forskningsarkivarie Josefin Devine berättar om ort- och personnamnssamlingarna i Uppsala.