Pedagogiska filmer om dialekter

Vad är egentligen en dialekt, och varför finns de? Lovisa Alvtörn, dialektpedagog på Isof, förklarar.

Som utgångspunkt för undervisningen om dialekter passar det bra att använda våra pedagogiska filmer om dialekter. I dem presenteras relevanta basfakta kring dialekter i allmänhet och de svenska dialekterna i synnerhet.

Kring filmerna kan sedan undervisningen byggas ut med annan information om dialekter och inspelningar av dialekter som finns att ta del av här på vår webbplats och som vi presenterar eller länkar till på sidan Dialekter i skolan.

Vad är en dialekt?

Dialektpedagog Lovisa Alvtörn förklarar vad en dialekt är.

Det finns många olika uppfattningar om vad ordet dialekt faktiskt står för! I filmen berättar Lovisa om olika sätt att se på vad dialekter är och vad skillnaden är mellan en dialekt och ett språk. Hon förklarar också varför det är så svårt att räkna hur många dialekter det egentligen finns.

Varför finns dialekter?

Dialektpedagog Lovisa Alvtörn förklarar varför det finns dialekter.

Hur kommer det sig att den talade svenskan skiljer sig åt mellan olika platser? I filmen förklarar Lovisa detta. Hon berättar om skillnaden mellan dialekter och rikssvenska/standardsvenska och hur dessa båda parallella språkformer uppkommit och utvecklats genom tiderna. Hon förklarar också hur språkförändringar går till och tar upp dialektsplittring och dialektutjämning - två fenomen som har präglat de svenska dialekterna och deras utveckling under olika tidsperioder.

Fördjupning: Ögonblicksbilder från en inspelning år 1947

Till Arkivens dag 2020 gjorde vi den här filmen där vi gläntar på dörren till en dialektinspelning i Slärteg, Järnskogs socken, Värmland den 14 maj år 1947. Fotografier och inspelningar ger en bild av hur en inspelning kunde gå till längre tillbaka i tiden.

Filmen är inte speciellt anpassad för skolan utan är tänkt för en dialektintresserad allmänhet. Den kan exempelvis användas som fördjupning för intresserade elever.

Film på Youtube: Ögonblicksbilder från en inspelning Länk till annan webbplats.

Bild från Isofs film om en inspelning 1947