Illustrationer på stolar

Inblicken. På arkivkorten för dialektorden i övre Dalarna finns ibland förklarande bilder. På 1930-talet gjordes flera illustrationer till ordet stol.

I Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala finns bland mycket annat en stor samling över folkmålen i övre Dalarna. Samlingen består av tusentals handskrivna arkivkort med olika ord.

1936 och 1937 gjorde A Nyberg flera olika illustrationer utifrån ordet stol. Förlagorna hittade han på Minnesgården i Gagnef och Museet Lisselby i Leksand. På baksidan av kortet med illustration över stolen från Gagnef finns även en längre kommentar.

Säte av trä från Gagnef 1936

Säte av trä från Minnesgården i Gagnef, en illustration

Säte av trä från Minnesgården i Gagnef. Illustration till ordet stol i samlingen Ordbok över folkmålet i övre Dalarna (OÖD). Arkivuppteckning: ULMA 7920.

Kommentar på baksidan av kortet med illustrationen över ett säte av trä från Gagnef

Kommentar på baksidan av kortet med illustrationen över ett säte av trä från Gagnef. Arkivuppteckning: ULMA 7920

Stolar av trä från Leksand 1937

Två stolar av trä från Museet Lisselby i Leksand, illustration

Stolar av trä från Museet Lisselby i Leksand. Arkivuppteckning: ULMA 7920