Sök bidrag till de nationella minoritetsspråken!

Nu kan du söka bidrag till projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken. Sista ansökningsdag är den 21 januari 2022.

Varje år delar Isof ut bidrag till olika föreningar i Sverige som arbetar med projekt och insatser som ska stödja de nationella minoritetsspråken.

Projektpengar fördelas till:

  • projekt som syftar till att stärka den språkliga kompetensen (förmågan att läsa, skriva, tala och förstå språket)
  • insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer.

Isof främjar särskilt projekt som:

  • har fokus på barn och ungdomar
  • fokuserar på långsiktighet, hållbarhet och kontinuitet.

Bidrag kan sökas av föreningar, stiftelser och andra organisationer som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige. Sista ansökningsdag var den 21 januari 2022.