Hae avustusta kansallisille vähemmistökielille!

Nyt on mahdollista hakea avustusta kansallisia vähemmistökieliä tukeviin hankkeisiin. Viimeinen hakupäivä on 21. tammikuuta 2022.

Isof jakaa joka vuosi avustusta ruotsalaisille yhdistyksille, joilla on kansallisia vähemmistökieliä tukevia hankkeita ja toimia.

Varoja myönnetään:

  • kielitaitoa, eli luku- ja kirjoitustaitoa sekä kielen puhumista ja ymmärtämistä, vahvistaviin hankkeisiin
  • toimiin, joilla lisätään tietoa monikielisyydestä, kielestä kulttuurin kantajana tai kielen siirtymisestä sukupolvien välillä.

Isof edistää erityisesti hankkeita, joissa:

  • panostetaan lapsiin ja nuoriin
  • painotetaan pitkäkestoisuutta, kestävyyttä ja jatkuvuutta.

Avustusta voivat hakea Ruotsissa toimivat voittoa tavoittelemattomat yhdistykset, säätiöt ja muut järjestöt, jotka eivät ole valtiollisia tai kunnallisia. Viimeinen hakupäivä on 21. tammikuuta 2022.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Avustusta vähemmistökielille

Yhteydenotto

S-posti: minoritetssprak@isof.se