Bidrag till läromedel i nationella minoritetsspråk

16 projekt har nu beviljats bidrag för att ta fram pedagogiska material i nationella minoritetsspråk.

Under hösten utlyste Isof extra projektbidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Bidragen riktades då till projekt för att ta fram pedagogiska material. Bristen på läromedel i minoritetsspråken är stor. Nu har 16 nya projekt beviljats bidrag, och materialet som tas fram i projekten kommer att publiceras här på isof.se. Se hela listan över beviljade bidrag.

En extra utlysning för pedagogiska material gjordes även år 2018. På Skolwebben hittar du flera av läromedlen som togs fram i dessa projekt.