Bidrag till de nationella minoritetsspråken

Isof har fördelat 3,5 miljoner kronor till 38 olika projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken.

Varje år fördelar Isof ett statsbidrag som har till syfte att uppmuntra projekt och insatser som leder till att fler får tillgång till sitt språk.

Beviljade bidrag 2021

2021 finns 3,5 miljoner kronor att fördela och de har gått till 38 olika projekt.

Se alla projekt som beviljats bidrag