Finns det lika många dialekter i andra länder som i Sverige?

Språklig variation har alltid förekommit, men dialektskillnaderna är inte lika stora överallt.

I länder där en grupp med likartat språk har bott sedan lång tid tillbaka finns det ofta många och olika dialekter. I dagens Storbritannien finns det till exempel fler dialekter eller varianter av talad engelska än i USA, trots att USA har större befolkning.

Läs mer om dialekter