• Huvudmeny

Vad är skillnaden mellan språk och dialekt?

Dialekter är språk - i första hand talade språk. Standardspråket är den variant av huvudspråket som används i officiella sammanhang och som ligger till grund för skriftspråket. Vilka dialekter som i dag räknas som svenska beror alltså på historiska och politiska förhållanden snarare än språkliga.

Ordet språk används i olika betydelser, vilket ibland kan vara förvirrande. Mänskligt språk i allmänhet är ett kommunikations‐system som utvecklats av den mänskliga arten. Det finns tusentals olika språk i världen, både med och utan skriftform, men från början fanns förstås endast talade språk.

Dialekter är talade språk

Dialekter är i första hand talade språk och saknar i de flesta fall skrifttradition, men i denna allmänna betydelse är de lika fullt språk. Frågan om skillnaden mellan språk och dialekt förutsätter att man med "språk" menar detsamma som standardspråk. Någon har sagt:

Ett språk är en dialekt som har en armé och en flotta

Nationalspråken är skapade

Standardspråket är den variant av huvudspråket som används i officiella sammanhang och som ligger till grund för skriftspråket. Ett lands nationalspråk, till exempel det svenska språket, är standardiserat och normerat i både tal och skrift. Det är alltså inte naturvuxet, utan har skapats genom medveten språkvård på grundval av de dialekter som en gång talades i landets maktcentrum, för svenskans del i Mälardalen.

Självständig utveckling

De traditionella svenska dialekterna har utvecklats fritt och självständigt ur ett nordiskt fornspråk. Deras svenskhet bestäms framför allt av att de talas, eller har talats, inom det geografiska område som i dag har svenska som huvudspråk respektive officiellt språk, det vill säga Sverige plus delar av Finland.

Vilka dialekter som i dag räknas som svenska beror alltså på historiska och politiska förhållanden snarare än språkliga.

Uppdaterad 03 februari 2017