Šibakocentro romani

Khate šaj gines pa e Isofoski butji ke te kerel šibakocentro pi romani.

Isofos si misiono khatar o govermento te phutrel šibakocentro pi nationelno minoritetoski romani šib. Šibakocentro dela žutori kon i šib hasnin ando intrego them te šaj inkrenla, te len palpale taj te bujharen avri i romani šib – kade ke i šib šaj trajij majdur ando Švedo. Šibakocentro pi romani šib si gindo te avel ando Stockholm.

Pe kadi rig šaj gines sar i butji žal angle, pe majbut rigen te aven andi butji taj te ginen e nevimata taj e nevimatonge lila e informaciovonca ke so kerdjolpe taj so avela a šibakocentroska butjasa. Jekh bari rig so avela perdal avela tranzletalime šuto pi romani šib.