So si a šibako revitalizeringo?

O Nationelno šibakocentro aktivt žutija te stimulalin te hasnin majbut e nationelna šiba ando societeto (samhället), te del eksperticko žanimo, te kerel avri metodura ke te zurarel sakone jekheski šanca te hasnin taj te len palpale i šib taj te bujharen o žanimo pa o revitalizeringo.

I butji te žutin jekh šib kade ke hodj te šaj trajij majdur majangle phenelpe kadaleske šibako revitalizeringo. O revitalizeringo pe nationelna minoriteroske šiba si ke hodj vi palpale te lel taj vi avri te keren i šib majbut felitickone žanimaske kerdimatonca. O maj dur cilo si ke hodj te keren majbut te hasnin i šib vi korkori taj vi andi societi (samhället) te keren majbut taj te žutin te den majdur e nationelna minoritetoske šiba taj kultura a generaciake so avela.

Sostar šaj rizikolij jekh šib ke hodj te xasajvel?

O bajo ke hodj jekh minoriteticko šib hotalimej taj rizikolij te xasajvel si butivar kado anda jekh lungo aktivno procesosko asimilaciovo so kerel jekh zuralo šibako parujimasko procesi. A šibako parujimasko procesi si ke hodj jekh vorbitori lokes perdal žal te hasnij jekh aver šib. Ande a šibako parujimasko procesi hasnijpe i šib mindig maj cera, so kerelpe ke i šib či delpe majdur khatar e deja/dada e šavorenge.

Te keren te parudjol a šibako parujimasko procesi

Jekh šibako parujimaske procesos si majbut feliticka fundamentalni historicki taj societetiski fakti taj unjivar si anda e korkorikane aktivna šibako linimata. A šibako revitalizeringo si ke te keren avri butja taj metodura ke te keren majbut kon vorbin/den duma, te žutin te den majdur i šib maškar e generaciji taj te vazden a šibako statusi. Jekh aver importanto revitalizeringosko procesi si ke te žutin kodales kon vorbij/del duma te avel biztošo (trygg) te birij te hasnij i šib pe majbute thanen.

E startoskepunktura po revitalizeringo pe e nationelna minoritetsoke šiba

E nationelna minoritetoske šiben si aver soske startoskepunktura pe a šibako revitalizeringo taj si aver so trubuj te keren. Kade sar so si akanik, sako jekha šiba si a šibako parujimasko procesi taj soske fakti so keren a šibako hasnimo, trubuj te avel po revitalizeringoske butja taj so te keren. De sa kade o fundamentalno avri khardimo si sa jekh ka sako nationelno minoritetoski šib, ke o fakto si ke a šibako parujimasko procesi kerdas te avel a šibako perdal trajimo ando Švedo hotalime.