Stora finsk-svenska ordboken fräschas upp

Stora finsk-svenska ordboken nylanseras den 17 december med ett nytt, fräscht utseende och nya sökfunktioner. Ordboken blir dessutom mobilvänlig. Isofs språkvårdare i finska, Riina Heikkilä och Tarja Larsson, har deltagit i redigeringsarbetet.

Ordboken innehåller över 110 000 uppslagsord och uppdateras kontinuerligt. Till våren 2021 kommer en uppdatering med cirka 250 ord att göras. De nya orden som publiceras i vår är främst plockade ur Kielitoimiston sanakirja. Orden som publiceras i vår är bland andra etäpäivä, foliohattu, kombucha, kulkutunniste, quorn, valtamedia och yökukkuja.

Nätordboken är fritt sökbar liksom de andra ordböckerna som redigeras vid Institutet för de inhemska språken.

En mycket använd ordbok

Stora finsk-svenska ordboken hör till de mest använda ordböckerna på Institutet för de inhemska språken med långt över 70 000 sökningar per månad. Man kan säga att ordboken är samhällsbärande; Finland är ett tvåspråkigt land, och det behövs en kvalitativ tvåspråkig ordbok med tanke på den mängd översättningar som produceras dagligen.

Ordboken utkom första gången i bokform 1997 i samarbete med förlaget WSOY. Den senaste upplagan kom ut i tryck 2004 och i elektronisk form 2006. Sedan april 2017 har Stora finsk-svenska ordboken funnits fritt tillgänglig på nätet. Den senaste webbversionen har varit ett samarbete mellan Språkinstitutet och Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Under det senaste året har ett intensivt arbete gjorts för att tekniskt överföra Stora finsk-svenska ordboken till Institutet för de inhemska språken. Versionen som publiceras nu har inte ändrats innehållsligt.

Ett samarbetesprojekt

Huvudredaktören Nina Martola pensionerades i höstas, då Pia Westerberg tog vid som redaktör på deltid. Martola har dock bidragit med sin expertis ända till lanseringen. Även Riina Heikkilä och Tarja Larsson vid Institutet för språk och folkminnen i Stockholm har medverkat i redigeringsarbetet. Monica Martens vid Göteborgs universitet har svarat för IT-expertisen i Göteborg, och vid Språkinstitutet har Outi Lehtinen, Risto Widenius och Jari Vihtari ansvarat för den tekniska delen vid överföringen.

Nina Martola berättar om sitt arbete med ordboken:

Jag har deltagit i arbetet med Stora finsk-svenska ordboken sedan 1990-talet och jag kan konstatera att en ordbok verkligen aldrig blir färdig. Som ordboksredaktör måste man lära sig leva med det. Det finns alltid något att ändra och förbättra, eftersom språket befinner sig i ständig utveckling och sättet att se på ordböcker och ordboksarbete likaså. Nu har vi i alla fall avverkat en viktig etapp vad gäller Stora finsk-svenska ordboken och det har varit roligt att vara med. Det kommer förhoppningsvis att bli många nya etapper och jag önskar mina efterföljare lycka till på vägen.

Ordbokens layout är gjord av Sonja Holopainen och den nya logotypen är gjord av Andrei Niemimäki på företaget Poutapilvi.