Nytt poddavsnitt om språks synlighet

Onsdag 25 november släpptes det andra avsnittet av Isofs podd Svenskan i samhället – en podd om språkvård i vid bemärkelse.

Nu kan du lyssna på vår podds andra avsnitt – Synligt och osynligt språk! Språkvårdare Maria Bylin och utredare Jennie Spetz har tittat närmre på språkanvändning i offentliga miljöer. I det här avsnittet pratar de med de namnforskare Maria Löfdahl om hur svenskan, de nationella minoritetsspråken och andra språk används på olika sätt, i olika sammanhang och på olika platser i samhället – och varför det är så.

Svenskan i samhället är en podd där Isofs språkvårdare i svenska vid Språkrådet samtalar med inbjudna gäster. Samtalen handlar om språkvård ur ett större perspektiv och tar upp ämnen som språkets roll i samhället, språk som resurs för kommunikation och handling, språk och makt, känslor och attityder. Även grammatik och skrivregler kommer att tas upp. Nästa avsnitt kommer i december.

Läs mer om och lyssna på avsnitt 2. Synligt och osynligt språk.