Ny samhällsordlista för svenska–svenskt teckenspråk

Nu finns en ny och utökad samhällsordlista för svenska–svenskt teckenspråk. Ordlistan är ett stöd för alla som vill använda svenskt teckenspråk i offentliga sammanhang.

Ordlistan för svenska–svenskt teckenspråk innehåller cirka 1200 ord och ersätter Isofs äldre och mindre omfångsrika teckenlista. Den nya ordlistan är också mer användarvänlig och mobilanpassad.

I arbetet med ordlistan har vi byggt upp en ny resurs för teckendokumentation. Resursen bygger på Signbank, som är en lexikal databas för tecknade språk. Databasen används av flera länder runtom i världen som till exempel Finland, Australien, Storbritannien och Nederländerna, säger Sebastian Embacher som är en av Isofs språkvårdare i svenskt teckenspråk och som har arbetat fram den nya ordlistan.

Samhällsordlistan innehåller ett begränsat urval av tecken som passar i offentliga sammanhang. Majoriteten svenska basord som ligger till grund för översättningen har hämtats från befintliga tolkordlistor inom samhällsområdena rättsväsende, socialförsäkring, medicin och psykiatri, arbetsmarknad och pension.

I den nya ordlistan finns översättningar till samhällsord inom arbetsmarknad, socialförsäkring och migration, administration inom föreningslivet, statskunskap, politik och ideologi. Vår målsättning är att successivt utöka ordlistan med fler samhällsområden. Men urvalet av tecken kan alltid diskuteras, så vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag på förbättringar, säger Sebastian Embacher och fortsätter:

Det svenska teckenspråket förändras i takt med samhället och arbetet med teckenlistan pågår ständigt i och med att tecken tillkommer, försvinner eller ersätts.

Samhällsordlista för svenska–svenskt teckenspråk

Teckenlista för samhällsord Länk till annan webbplats.