Informationsträff om terminologiarbete på myndighet

Välkommen på en digital informationsträff måndagen 13 maj 2024. Under denna träff får du veta vad din myndighet kan göra för att uppfylla språklagens paragraf 12, och ta del av hur andra myndigheter arbetar med sin terminologi.

Videokonferens