Tecknet för 'corona' utses till Årets tecken

Tecknet för ’corona’ utses till Årets tecken 2020 av Isofs avdelning Språkrådet. Utnämningen sker på Teckenspråkets dag, 14 maj.

Allmänheten har kunnat nominera årets tecken via mejl och Facebooksidan Svenskt teckenspråk – Isof. Alla förslag som har kommit in har gått att koppla till pandemin. Av förslagen har tecknet för ’corona’ valts som årets tecken.

Tecknet för ’corona’ är unikt på så sätt att det fick mycket snabb spridning i teckenspråksvärlden, såväl i Sverige som internationellt, via sociala medier. Flera varianter av tecknet lanserades i början av pandemin runt om i världen och det som fick störst spridning är tecknet som bland annat används i Sverige.

Målet med utnämningen är att utse ett tecken som på bästa sätt fångar året som har gått. I år är det första gången som utnämningen sker och det kommer att ske varje år på Teckenspråkets dag.

Teckenspråkets dag

Teckenspråkets dag firas varje år den 14 maj med anledning av att det svenska teckenspråket fick ett erkännande i riksdagen 1981. År 2021 är det 40 år sedan erkännandet kom.

Läs mer

Året runt i almanackan: Teckenspråkets dag