Se filmerna från Språkrådsdagen

Missade du vår konferens Språkrådsdagen den 27 april 2023? Nu finns filmerna från konferensen här. Temat för dagen var ”finns det rätt och fel i språket?”

Bland filmerna finns ett samtal med Språkrådets chef Lena Lind Palicki och följande föreläsningar:

 • Varför säger språkvården alltid att det finns rätt, men inget fel?
  Maria Bylin, Regeringskansliet
 • Goda små kakor eller goda småkakor? Konsten att hantera det sammansatta
  Lisa Loenheim, Högskolan i Borås
 • Bor du ensam eller själv? Något om betydelseförskjutningar
  Susanne Haugen, Umeå universitet
 • Var(t) är svenskan på väg? Om grammatikens rätt och fel
  Johan Brandtler, Stockholms universitet
 • Normering av finskan i Sverige och svenskan i Finland
  Tarja Larsson och Maria Fremer, Språkrådet, Isof
 • Skrivregler för alla – en publikation för alla?
  Ola Karlsson, Språkrådet, Isof