De och dem fortsatt norm för standardsvenskan

Språkrådet (Isof) har fått många frågor om hur vi förhåller oss till valet mellan pronomenformerna de/dem och dom. Här förklarar vi kort vår hållning.

Bild på pronomenformerna de dem dom

Pronomenformerna de, dem, dom debatteras just nu flitigt i medierna.

Språkrådet ger språkråd för standardsvenskan. Där ingår den svenska som skrivs av myndigheter, kommuner och annan offentlig verksamhet, liksom det skriftspråk man använder som medborgare och i arbetslivet. Standardsvenskan är också det språk vi möter i massmedier.

För standardsvenskan är Språkrådets råd fortsatt att man använder formerna de och dem. Att Språkrådet väljer att rekommendera de formerna har att göra med att dessa former dominerar stort och är avsevärt vanligare än dom om man undersöker språkbruket i offentliga texter.

De och dem-formerna uppfattas idag som de neutrala i sakprosa, och Språkrådet brukar upplysa om att det kan finnas skäl att lära sig att hantera standardspråkets neutrala former (även kallat prestigeformer), eftersom det ibland kan påverka hur skribenten uppfattas. Det kan också vara ett skäl för vissa personer och i vissa sammanhang att undvika dessa former, t.ex. för att markera närhet, ett vardagligare språk eller ett slags motstånd mot standardspråk.

Den som arbetar i offentlig förvaltning har enligt språklagen skyldighet att skriva ”vårdat, enkelt och begripligt” och följer då de språkformer som gäller i standardsvenskan. Andra som använder språket avgör själva hur de vill skriva dessa pronomen.

Språkvårdande instanser har mycket begränsade möjligheter att påverka språkbruket, och Språkrådet bestämmer inte vad något ska eller inte ska heta. Det gör istället alla som använder svenskan tillsammans. Om standardsvenskan förändras avsevärt på någon punkt kommer också Språkrådets rekommendationer att göra det.

Vilka råd Språkrådet ger i de/dem och dom-frågan står det mer om i Frågelådan Länk till annan webbplats.. Fler argument i valet mellan de/dem och dom, liksom om hur Språkrådets språkvårdare resonerar kring språkvård, kan man läsa i den nyutkomna boken ”Språkrådet rekommenderar”.

Lena Lind Palicki har under den senaste tiden gjort flera framträdanden i medierna och diskuterat frågan om de/dem och dom, men inte som representant för Språkrådet. Det har hon också själv framhållit i flera sammanhang. Lena Lind Palicki är för närvarande universitetslektor i svenska vid Stockholms universitet och tillträder som chef för Språkrådet den 1 augusti 2023.