Sökes: språkpolitiska visionärer

Hur borde det svenska språksamhället förändras? Vilken insats skulle göra språksamhället bättre? Nu söker vi språkpolitiska visionärer för uppdrag motsvarande cirka tre veckors heltidsarbete vardera. Arbetet ska utföras under hösten 2022. Uppdragsgivare är Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen, samt Svenska Akademien.

 • Uppdrag: lägg fram visioner om den språkpolitiska framtiden.
 • Uppdragstagaren väljer, i samråd med uppdragsgivaren, ett eller ett par ämnen av språkpolitiskt intresse.
 • Huvudpoängen är att presentera en vision om hur någon del av språkpolitiken skulle kunna förbättras. Visionen måste inte vara fullständigt genomtänkt eller omedelbart genomförbar, men den ska inkludera en eller ett par konkreta, inspirerade idéer formade av kunskap inom området.
 • Under arbetets gång håller uppdragstagaren kontakten med uppdragsgivaren.
 • Visionen ska läggas fram för beslutsfattare, opinionsbildare, media och liknande vid ett symposium i januari 2023.
 • Ungefär en månad före symposiet, i december 2022, ordnas ett genrep där visionerna presenteras för en språkvetenskaplig publik.
 • Varje visionär arvoderas enligt överenskommelse.

Intresseanmälan

Välkommen med din intresseanmälan senast den 15 augusti 2022, via e-post till sprakradet@isof.se. Ange diarienumret 22/1106 i ärenderaden.

Beskriv i ditt e-brev med några meningar vilket ämne du vore intresserad av att ta dig an och varför. Bifoga även ett kortfattat cv (max 1 sida).

Meriterande för uppdraget är god vetenskaplig insikt i relevant område, eller erfarenheter av att arbeta strategiskt med språk.

Vi återkopplar till alla som har visat intresse senast den 31 augusti 2022.

Förslag på ämnen av språkpolitiskt intresse

Uppdraget ska förslagsvis vara inom något av följande osorterade ämnen. Uppdraget innefattar inte att göra någon heltäckande beskrivning av ämnet, utan ska fokusera på att presentera en vision.

 • Klarspråk
 • Terminologi
 • Det offentliga samtalets samtalsklimat
 • Öka intresset för främmandespråksinlärning
 • Situationen för tolkar
 • Värdet av modersmål
 • Stärka nordisk språkgemenskap
 • Förbättra kompetensen i flerspråkig kommunikation
 • Främja parallellspråkighet i praktiken
 • Svenska för nyanlända (före asyl) och för dem utanför utbildningssystemet
 • Översättning
 • Öka acceptans för språklig variation
 • Standardens verksamhetsområde
 • Språkförändringsprocesser (de/dom, var/vart)
 • Språkaktivism och språkvård
 • Språkpolitik för dialekter
 • Språkvårdens infrastruktur
 • Ordböcker och andra språkresurser
 • Mediespråkvård
 • Internationella samarbeten mellan språkvårdsaktörer
 • Nordiska samarbeten mellan språkvårdsaktörer
 • Digitaliseringens effekter på språk och språkanvändning
 • Lagstiftning och annan styrning av språkfrågor
 • Språkvetenskapens inflytande på politiken