Läs Isofs årsredovisning för 2023

Nu har Isof lämnat in sin årsredovisning för 2023 till regeringen, men alla som vill kan läsa den här på webben.

I Isofs årsredovisning för 2023 får du veta vad vi åstadkommit under det gångna året. Du får även en bild av myndighetens uppdrag och verksamhet i stort. I förordet till årsredovisningen skriver generaldirektör Martin Sundin bland annat:

Omslag för Isofs årsredovisning 2023. En kvinna står på en parkbänk och balanserar på ett ben.

”När vi nu stänger böckerna för 2023 kan vi återigen blicka tillbaka på ett mycket händelserikt år. Nyhetsflödet har − vilket bland annat synliggjordes i årets nyordslista − dominerats av oro i omvärlden och på hemmaplan, men också av nya tekniska landvinningar. I Isofs verksamhet har den digitala utvecklingen alltmer kommit att bli en huvudfråga. Det gäller till exempel språkteknologi, digitalisering och tillgängliggörande av vårt arkivmaterial, innovativa lösningar för att ge stöd och service till myndigheter, forskare och allmänhet samt nya sätt att effektivisera administrationen. På ett annat plan ökar behovet av att studera hur teknikutvecklingen påverkar mellanmänskliga relationer, vårt sätt att kommunicera och språken i sig.”

Årsredovisningen är indelad i två delar: Resultatredovisning och Finansiell redovisning. Resultatdelen handlar om Isofs organisation och verksamhet, hur väl Isof uppnått de sex verksamhetsmålen samt rapportering av de särskilda uppdrag Isof haft under året. Den finansiella delen innehåller bland annat resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning.