Delta i berättelsen om vårt kulturarv

Nu kan du vara med och bestämma vad som ska finnas på Sveriges förteckning över immateriella kulturarv. Dela ditt kulturarv med fler – skicka in ditt förslag!

Lämna ditt förslag senast 31 oktober

Mellan den 15 september och den 31 oktober 2023 kan du lämna förslag till Sveriges förteckning över immateriella kulturarv. Förslagen lämnas in via ett formulär på webbplatsen levandekulturarv.se Länk till annan webbplats..

”Vi hoppas att många vill vara med och berika bilden av immateriella kulturarv i Sverige i dag. Just nu finns allt från lajv till luciafirande på förteckningen, och vi vet att det finns ännu fler exempel på kulturarv med engagerade utövare i landet”, säger Maria Nyström, senior rådgivare och ansvarig för arbetet med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet på Isof.

Förteckning över vårt gemensamma kulturarv

Förteckningen innehåller i nuläget över 70 exempel på levande kulturarv. Syftet med den nationella förteckningen är att lyfta fram vårt gemensamma kulturarv och visa hur det är något människor skapar tillsammans. Den är en del av Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, som Isof ansvarar för att samordna.

”Konventionen vill lyfta betydelsen av levande kulturarv som både delas av stora grupper av människor, men också de som bara har några få utövare. Därför kan både privatpersoner, föreningar och andra grupper lämna förslag till förteckningen”, säger Maria Nyström.

Vad är ett immateriellt kulturarv?

En enkel beskrivning är att det kan vara traditioner och kunskaper som förs vidare mellan människor. Det kan alltså vara högtider, muntligt berättande, hantverk, traditionella maträtter, musik, dans och umgängesformer.

Läs mer och lämna förslag på Levande kulturarv

Lämna ditt förslag på webbplatsen levandekulturarv.se! Här kan du även titta på förteckningen och läsa mer om immateriella kulturarv och Sveriges arbete med Unescos konvention.