Myter och mysterier på Arkivens dag

På Arkivens dag, 12 november, avslöjar vi en del av myterna och mysterierna som finns i våra arkiv. Isof deltar med ett föredrag där forskningsarkivarie Tommy Kuusela berättar om ”Folktro och folkdiktning om Djävulen”.

Affisch för arkivens dag i Uppsala. Text samt en bild på ett gammalt hus i Uppsala.

Årets tema på Arkivens dag är ”Myter och mysterier”. I Uppsala deltar 9 arkiv i ett gemensamt arrangemang. Under dagen går det att ta del av föredrag, spännande utställningar och filmer samt en tipspromenad.

Om Arkivens dag

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse. Genom att arrangera öppet hus vill arkiven uppmärksamma möjligheten att göra spännande resor till förfluten tid men också lyfta fram arbetet med att säkerställa den information som skapas idag.