Öppna arkivföreläsningar i Uppsala

Bär i dialekterna och äldre tiders klädsel i Nås socken. Det är två av de öppna föreläsningar som Uppsala Arkivcentrum bjuder på år 2022.

Närbild lingon och blåbär i skog.

Dialekternas många benämningar på bär är temat för en av Isofs föreläsningar på Arkivcentrum i Uppsala.

Under 2022 ordnas återigen en föreläsningsserie på Arkivcentrum i Uppsala. Isof deltar med två föreläsningar. Dialektforskaren Eva Thelin föreläser den 6 september under rubriken Skomakarbär, harasugenbär, snottren och andra bär i dialekterna. Den 25 oktober berättar Margareta Jonth om äldre tiders klädsel i föreläsningen Klädd i Nås.

Andra deltagare i föreläsningsserien är Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Medicinhistoriska museet och Riksarkivet – Landsarkivet i Uppsala. Första föreläsningen är tisdagen den 26 april då Thérèse Toudert, antikvarie vid Medicinhistoriska museet, föreläser under rubriken Fotografier från Ulleråker – inblickar i en sluten sjukhusvärld.

Alla föreläsningar äger rum på tisdagar kl. 17.30 i föreläsningssalen på plan 3 i Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19, Uppsala. Ingen föranmälan behövs och det är fri entré. 

Program Föreläsningar Arkivcentrum 2022

Tisdag 26 april: Fotografier från Ulleråker – inblickar i en sluten sjukhusvärld. Thérèse Toudert, Medicinhistoriska museet i Uppsala.

Tisdag 10 maj: Mannen med de stora kartorna. Sten Nyman, Landsarkivet i Uppsala.

Tisdag 30 augusti: I tapetmakerskornas spår. Om konsten att hitta kvinnor i arkiven. Mia Skott, Uppsala stadsarkiv.

Tisdag 6 september: Skomakarbär, harasugenbär, snottren och andra bär i dialekterna. Eva Thelin, Isof.

Tisdag 20 september: 100 år sedan rusdrycksomröstningen – svenska folkomröstningar under ett sekel. Jenny Jansson, Folkrörelsearkivet för Uppsala län.

Tisdag 25 oktober: Klädd i Nås. Margareta Jonth, Isof.

Tisdag 22 november: Sanatoriet som konstnärlig arena. Kerstin Hulter Åsberg, Medicinhistoriska museet i Uppsala.