Föreläsning: Skomakarbär, harasugenbär, snottren och andra bär i dialekterna

I en föreläsning på Uppsala Arkivcentrum berättar Eva Thelin, dialektforskare på Isof, om dialekternas många benämningar på bär.

Information

Tid: Tisdag 6 september kl. 17.30

Plats: Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19 i Uppsala. Föreläsningen hålls i föreläsningssalen på plan 3.

Övrigt: Fri entré. Ingen föranmälan behövs.

Dialekterna har många benämningar på bär. Ofta är det ganska speciella ord som sätter fantasin i rörelse. Vad ligger bakom de här lite märkliga orden? Björnbär, ekorrbär, kråkbär och tranbär har alla ett djur som förled. I dialekterna finns många fler av den typen. Vad fyller djuren för funktion här? Hur många benämningar bären har varierar kraftigt. Vad kan det bero på? De här frågorna försöker Eva Thelin svara på och hon kommer också in på hur bären har använts – förr och nu.

Föreläsningar på Uppsala Arkivcentrum 2022

Isof, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Medicinhistoriska museet i Uppsala och Landsarkivet i Uppsala arrangerar gemensamt föreläsningar på Uppsala Arkivcentrum. Ingen föranmälan behövs och det är fri entré. Alla föreläsningar äger rum på tisdagar kl. 17.30 i föreläsningssalen på plan 3 i Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19, Uppsala.

Program som pdf: Föreläsningar Uppsala Arkivcentrum 2022 Pdf, 1.7 MB.

Program 2022

Tisdag 26 april: Fotografier från Ulleråker – inblickar i en sluten sjukhusvärld. Thérèse Toudert, Medicinhistoriska museet i Uppsala.

Tisdag 10 maj: Mannen med de stora kartorna. Sten Nyman, Landsarkivet i Uppsala.

Tisdag 30 augusti: I tapetmakerskornas spår. Om konsten att hitta kvinnor i arkiven. Mia Skott, Uppsala stadsarkiv.

Tisdag 6 september: Skomakarbär, harasugenbär, snottren och andra bär i dialekterna. Eva Thelin, Isof.

Tisdag 20 september: 100 år sedan rusdrycksomröstningen – svenska folkomröstningar under ett sekel. Jenny Jansson, Folkrörelsearkivet för Uppsala län.

Tisdag 25 oktober: Klädd i Nås. Margareta Jonth, Isof.

Tisdag 22 november: Sanatoriet som konstnärlig arena. Kerstin Hulter Åsberg, Medicinhistoriska museet i Uppsala.