Skyltar kan säga mer än tusen ord

Inblicken. Från officiella trafikskyltar till handskrivna lappar på anslagstavlan. Texterna i ett område kan berätta mycket mellan raderna.

Två bilder ihop. Den ena är en bild på en anslagstavla och den andra är en trafikskylt som säger kör sakta, lekande barn

Namnforskaren Maria Löfdahl och dialektforskaren Lena Wenner från Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) har undersökt det språkliga landskapet i stadsdelen Kviberg i Göteborg.

”Vi har tittat på alla texter i området, till exempel butiksskyltar, informationsskyltar och handskrivna lappar. Vi analyserar vad som står, men även sådant som typsnitt, material, storlek och sammanhang”, berättar Maria Löfdahl.

Många flerspråkiga skyltar

I Kviberg talas många språk och det finns skyltar och affischer på bland annat svenska, arabiska, kurdiska, somaliska, engelska, farsi, franska och spanska.

”Många skyltar i området är flerspråkiga. Det finns tre moskéer i området och man kan se att arabiska är det religiösa språket, skyltar som vänder sig till personer inom den muslimska gemenskapen finns oftast både på svenska och arabiska”, säger Maria Löfdahl.

Speglar värderingar och attityder

Tanken med studier av språkliga landskap är att skrivna texter och budskap i det offentliga rummet speglar de värderingar och attityder som finns i ett område. Det är ett ganska ungt forskningsfält och det finns inte så många svenska studier på området.

Samarbetsprojekt med Göteborgs universitet

Undersökningen av stadsdelen Kviberg ingår i en pilotstudie på Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet. Pilotstudien av Göteborgs språkliga landskap ska ligga till grund för ett större projekt om språkliga, rumsliga och sociala segregations- och integrationsmönster.