Bidrag till 71 nya projekt

Nu delar Isof ut statsbidrag till 71 nya projekt som ska främja de nationella minoritetsspråken.

Regeringen har under 2024 givit Isof utökade statsbidrag att dela ut till föreningar som tillhör Sveriges nationella minoriteter. Vid årets ordinarie utlysning delas nu 6,3 miljoner kronor ut i bidrag och 71 projekt kommer att sättas igång.

Syftet är att främja språken så att de kan leva vidare och projekten genomförs ofta på lokal nivå.

I år var söktrycket extra hårt och projekt som riktas mot barn och unga prioriterades särskilt. Bland projekten finns till exempel språklägerverksamhet för barn, språkträffar och språkbad på flera språk, språkkurser för blandade åldrar och uppsökande teaterverksamhet för barn. Här hittar du alla projekt som beviljats bidrag under 2024.

Sök bidrag för dina projekt

Vill du söka bidrag till projekt? Håll utkik på isof.se/bidrag-minoritetssprak i december 2024! Då är det dags för den ordinarie utlysningen för år 2025. Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.