8. Riksdagspartiernas språkpolitik

Vilken inställning har partierna till svenskan, engelskan och andra språk i Sverige? I det här avsnittet får du veta mer om riksdagspartiernas språkpolitik.

Ämnet språk har fått viss uppmärksamhet i valrörelsen inför riksdagsvalet 2022. Ofta är det invandrade personers kunskaper i svenska och dess betydelse för integrationen som varit föremål för diskussion. Men vad har riksdagspartierna för inställning till andra språkpolitiska frågor, som förhållandet mellan svenskan och engelskan, främjandet av de nationella minoritetsspråken och språklagens effektivitet?

I det här poddavsnittet diskuterar flerspråkighetsforskaren Ellen Bijvoet och utredare Jennie Spetz resultatet från Språkrådets valenkät 2022.

Lyssna

Lyssna via app/plattform

Svenskan i samhället finns på flera olika poddplattformar och i olika poddappar. Sök på Svenskan i samhället på valfri plattform eller app för att hitta avsnittet.

Läs transkription av avsnittet

Transkription av avsnitt 8 kommer här så snart den är klar!

Medverkande i avsnittet

Jennie Spetz, utredare, Språkrådet, Avdelningen för nationella minoriteter och svenskt teckenspråk

Ellen Bijvoet, språkvårdare i svenska vid Språkrådet och universitetslektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för nordiska språk (Uppsala universitet)

Johanna Ledin, språkvårdare, Språkrådet (ställer frågorna i samtalet)