Hur får jag tag i en inspelning?

Isof påbörjade inspelningsverksamhet i stor skala redan under 1930-talet. Denna verksamhet har resulterat i ett omfattande ljudande material, som är en rik källa för studier av olika slag. Isof har i dagsläget runt 13 000 timmar digitaliserat tal och lika mycket som ännu inte digitaliserats.

Om du är intresserad av någon inspelning, tar du kontakt med oss via vårt frågeformulär. Ange så många uppgifter som möjligt i meddelandet, gärna namn, ort, födelseår och uppgifter om platsen där inspelningen är gjord. Du kan lyssna på plats i Lund, Göteborg, Umeå och Uppsala eller, mot en avgift, beställa en kopia av inspelningen.

Läs mer om våra inspelningar