Nordiskt seminarium om språkstatistik

Nordiska teckenspråksnätverket arrangerar ett seminarium om statistik och indikatorer för de nordiska teckenspråken. Isof är värd för arrangemanget som hålls den 16 november 2023.

Hur får man fram tillförlitlig statistik om antalet teckenspråkiga språkbärare? Vilka indikatorer ska man använda för att mäta språkens vitalitet över tid? Det är två centrala frågor som kommer att diskuteras på seminariet.

Språkanvändning och språklig identitet är komplexa frågor. Hur vet man vilket eller vilka språk som människor använder? Personerna kan vara flerspråkiga. Vilket språk ska anses vara modersmålet? De uppskattningar om antalet teckenspråkiga i Norden bygger på beräkningar som är gjorda långt tillbaka i tiden. Dessa siffror behöver uppdateras och seminariet kommer att diskutera hur det kan göras på bästa sätt.

Seminariet vänder sig till inbjudna deltagare från hela Norden. Det är representanter från dövförbund, språkforskare och språkvårdare i teckenspråk som är knutna till de nordiska språknämnderna.

Från programmet

Inbjudna experter berättar om språkstatistik och erfarenheter av
indikatorer:

  • Lindsay Ferrara, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet: Vitalitetsindikatorer for norsk tegnspråk.
  • Anna Lena Keute och Jiaying Ye, Statistisk Sentralbyrå: Utviklingen av offisiell språkstatistikk.
  • Maria Ventegodt, Institut for menneskerettigheder: Erfaringer og inspiration fra det danske handicapbarometer.