Språkseminarium i svenskt teckenspråk

Den 23 september 2023 arrangerar Isof ett språkseminarium i svenskt teckenspråk. Tema för seminariet: Hur vi kan stärka det svenska teckenspråket och gruppen teckenspråkiga?

Det har skett en ambitionshöjning för de nationella minoritetspråken – hur vi kan göra motsvarande insatser för det svenska teckenspråket? Seminariet vänder sig till inbjudna personer som arbetar med språkpolitik för svenskt teckenspråk.

Program

13.00 Välkommen! Martin Sundin, generaldirektör, Isof.

13.10 Svenskt teckenspråk som ett nationellt minoritetsspråk? Tommy Lyxell, språkvårdare i svenskt teckenspråk, Isof.

13.40 Sveriges arbete med de nationella minoritetsspråken. Sari Pesonen, revitaliseringsexpert, Isof.

14.10 Paus.

14.20 Örebro kommuns arbete med STS som nationellt minoritetsspråk. Hanna Swingborg, strateg inom mänskliga rättigheter, Örebro kommun.

14.50 SDR:s handlingsprogram Starkare rätt till teckenspråk. Åsa Henningsson, förbundsordförande, Sveriges Dövas Riksförbund.

15.20 Paus.

15.30 Diskussion.

16.30–18 Mingel med dryck och tilltugg.