Böcker och tidskrifter om språk utgivna 2022

Det senaste numret av tidskriften Språk i Norden innehåller sammanställningar av utvalda nordiska språkpublikationer.

Språk i Norden är en årlig publikation som ges ut av Nätverket för språknämnderna i Norden (NSN). Vartannat år innehåller Språk i Norden artiklar från föreläsningar under det senaste språkmötet, vartannat år omfattar den sammanställningar av utvalda nordiska språkpublikationer från föregående år.

Språk i Norden har publicerats sedan 1970. Tidskriften redigeras av de nordiska sekreterarna vid språknämnderna i Danmark, Finland, Grönland, Island, Norge och Sverige. Nordisk sekreterare i Sverige är för närvarande Johanna Ledin från Isof. Huvudredaktör för detta nummer är Bianca Ortiz Holmberg från Institutet för inhemska språket i Finland.