Välkommen att delta i ett seminarium om maskinöversättning och öppna språkdata

12 november 2020 arrangerar Isof och Språkbanken Sam ett digitalt seminarium om maskinöversättning och om behovet av att identifiera och samla in språkresurser från svenska myndigheter.

Illustration av två personer framför en dator

Vi diskuterar språkteknologi för offentlig sektor och hur svenska myndigheter kan tillgängliggöra språkresurser som öppna data. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, kommer att berätta om sitt arbete med licenser och riktlinjer inom området.

Del av ELRC

Seminariet hålls som en del i det europeiska språkdatainsamlingsprojektet ELRC, European Language Resource Coordination, som vill öka förståelsen för det flerspråkiga samhällets behov av automatiska översättningsprogram och nå ut till svenska myndigheter om vikten av att dela med sig av språkdata. Syftet är också att bidra till att sänka språkbarriärerna mellan EU-länderna och stimulera utvecklingen av språkteknologi och tillgängliga tjänster för språken i Sverige.