Välkommen till Nationella språkbankens höstworkshop

Workshoppen hålls digitalt den 16 oktober och vänder sig till alla som på något sätt använder sig av språkliga material i sin forskning och som kan dra nytta av digitala verktyg för att utforska dem.

Programmet handlar om språkteknologi och språkvetenskap och om hur Nationella språkbanken kan stödja dessa ämnesområden.

Du får också veta mer om textens roll i talteknologin, om universell grammatik på svensk och om crowdsourcing för transkribering av dialekter och folkminnen.

Anmälan och program

Anmälan och fullständigt program för eftermiddagen hittar du på Nationella språkbankens webbplats. Länk till annan webbplats.