Lämna förslag till Unescos internationella listor

Nu är det möjligt att föreslå nomineringar till Unescos internationella listor och register.

Bildblock med olika exempel på traditioner.

Mellan den 15 februari och 31 mars 2023 finns det möjlighet att lämna förslag till Unescos register över goda exempel och till den representativa listan över mänsklighetens immateriella kulturarv. Privatpersoner, föreningar och organisationer kan lämna förslag via ett formulär på webbplatsen levandetraditioner.se. Isof och en expertkommitté gör en bedömning av de inkomna förslagen, och det är sedan regeringen som fattar beslut om vilka kulturarv som ska nomineras från Sverige.

Fokus på hållbar utveckling

Prioriterade områden är förslag som främjar hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, samt förslag som omfattar flera länder.

Genom nomineringar till de internationella listorna och registret vill vi från Sveriges sida öka kunskapen om det immateriella kulturarvets betydelse för människor över hela världen. Hållbar utveckling har länge varit ett prioriterat område inom konventionen, och vi hoppas få in förslag som kan lyfta kopplingen mellan kulturarv och hållbarhet, säger Maria Nyström som är ansvarig för Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Välkommen till levandekulturarv.se!

Levande kulturarv är en ny webbplats om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Här kan du läsa om Unescos konvention, det svenska konventionsarbetet samt kunskap och inspiration runt immateriella kulturarv. Du hittar också den nationella förteckningen över immateriella kulturarv (tidigare Levande traditioner).