Lämna förslag till Unescos internationella register

Mellan den 15 februari och den 31 mars 2022 finns det möjlighet att lämna förslag på program, projekt och aktiviteter till Unescos internationella register över goda metodiska exempel.

Förslag lämnas via ett särskilt formulär på sidan Internationella nomineringar senast den 31 mars 2022. Nomineringar kan föreslås av exempelvis föreningar, privatpersoner och institutioner/organisationer och underlaget ska i mesta möjliga mån tas fram i samarbete med utövare. Förslag till det internationella registret kan nomineras utan att ingå i den nationella förteckningen Levande traditioner.

Vad menas med goda metodiska exempel?

Det internationella registret över goda exempel (The Register of Good Safeguarding Practices) innehåller program, projekt och aktiviteter som visar hur man kan arbeta för att dokumentera och/eller föra vidare kunskap, och som kan tjäna som förebilder för arbetet med konventionen. Det kan till exempel handla om ideella organisationer och pedagogiska projekt som vidareför och sprider kunskap om levande traditioner.

På förteckningen Levande traditioner finns i dag flera exempel på sådana metodiska exempel: Hembygdsrörelsen, Mångkulturella almanackan, Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Zornmärkesuppspelning (riksspelmansskap) och Sagobygden som togs upp på det internationella registret år 2018.