Flera nya förslag till Levande traditioner

Förteckningen Levande traditioner växer hela tiden. Sedan våren 2020 har sex nya förslag lagts till.

Kroppkakor.

Kroppkaketraditionen har tillkommit på Isofs förteckning över Levande traditioner.

År 2011 skrev Sverige under Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Sedan dess har Isof jobbat med att utveckla konventionsarbetet, alltså arbetet för att trygga den här sortens kulturarv, i Sverige.

Ett resultat av detta är förteckningen Levande traditioner som är en lista över immateriella kulturarv i Sverige. Listan fylls hela tiden på med nya förslag. Alla är välkomna att lämna förslag på sånt de anser bör ha en plats på listan. Förslagen som lämnas in behandlas enligt Unescos kriterier, och tas fram tillsammans med förslagslämnarna.

Umgängesformer, mattraditioner och hantverk

Sex nya förslag har lagts till på listan sedan våren 2020. Dessa är:

  • jakt med lös hund, en tradition som gett upphov till hundrasgruppen stövare
  • nejonögonfiske, en myckat gammal tradition där nejonögo fiskas med speciella tinor
  • kroppkakor, en maträtt bestående av bland annat potatis där ingredienser och tillbehör kan variera
  • Mångkulturella almanackan, som syftar till att dokumentera och sprida kunskap om firandet av högtider och minnesdagar i det mångkulturella Sverige
  • psalmodikon, ett stränginstrument som också har kallats bland annat fattigmansorgel, notlåda och spellåda
  • surströmming, som bereds genom fermentering för att öka hållbarheten, och i dag har en stark koppling till Norrland.