Goda exempel och värdefulla verktyg!

Det senaste numret av Klarspråk handlar om goda exempel och värdefulla verktyg för klarspråksarbete. Arbetsförmedlingen berättar om sin väg till Klarspråkskristallen 2022 och vi berättar om den alldeles nya Klarspråkshjälpen på isof.se.

omslag

Klarspråk nr 2/2022.

Arbetsförmedlingen vann Klarspråkskristallen 2022 för ett ”föredömligt och genomgripande klarspråksarbete som andra kan inspireras av”. I nya numret av Klarspråk berättar Marianne Ek, språkvårdare på Arbetsförmedlingen, om klarspråksarbetet på myndigheten och den välfyllda verktygslåda som växt fram längs vägen. Även Kommunals A-kassa och Eda kommun delar med sig av hur de framgångsrikt arbetat med klarspråk i sina organisationer.

Apropå verktygslådor berättar Ingrid Olsson och Maria Fremer på Språkrådet om ett helt nytt klarspråksredskap på isof.se: Klarspråkshjälpen. Genom de tre modulerna Kom igång, Skriv klarspråk och Testa din text får du vägledning och konkreta tips om hur du gör för att skriva vårdat, enkelt och begripligt.

Ytterligare ett exempel på verktyg för klarspråksarbete kommer från pilotprojektet Flersamterm som samlat en termgrupp från fem olika myndigheter för att sammanställa en första flerspråkig termlista. Karin Hansson och Marie Mattson från Språkrådet berättar att det främsta resultatet av pilotprojektet inte är termsamlingen i sig utan ett förslag på fortsatt arbete baserat på tre centrala utgångspunkter: kontinuitet, samordning och helhetssyn.

Läs nya numret av Klarspråk