Isof deltar i internationellt möte om kulturarv

Just nu pågår ett Unescomöte i Botswana om det internationella arbetet med tryggandet av det immateriella kulturarvet. Sveriges delegation är på plats.

Personporträtt i möteslokal.

Sverige representeras på mötet av Martin Sundin, generaldirektör på Isof, och Karin Stensson, biträdande generalsekreterare på Svenska Unescorådet.

Det är den mellanstatliga kommittén, som ansvarar för genomförandet av konventionen på internationell nivå, som möts i Botswana den 4–9 december 2023. Under mötet beslutas bland annat vilka nya kulturarv som ska föras in på konventionens internationella listor och register. Läs mer om mötet på webbplatsen levandekulturarv.se Länk till annan webbplats..

På konventionens webbplats kan du läsa mer om mötet och programpunkterna samt följa delar av mötet via livesändning: Eighteenth session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage Länk till annan webbplats. (informationen är på engelska, franska eller spanska).

Läs mer och lämna förslag på Levande kulturarv

Sverige skrev under Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet år 2011. Isof ansvarar för Sveriges arbete med konventionen och den nationella förteckningen. På webbplatsen levandekulturarv.se kan du läsa mer om konventionen och Sveriges arbete. Du hittar också Sveriges nationella förteckning över immateriella kulturarv.