Nu släpper vi demokratikalendern!

Den 1 december kan du öppna den första luckan i Isofs demokratikalender Allas rätt till språk och kultur. Kalendern är en insats inom regeringsuppdraget Demokratin 100 år.

2021 är det 100 år sedan både män och kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen. Isof och flera andra myndigheter har därför fått i uppdrag av regeringen att genomföra aktiviteter och insatser för att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och dess värden.

Demokratikalender i december

Isof är både en språkmyndighet och en kulturarvsmyndighet och vår verksamhet ska leda till att de nationella målen för språkpolitiken och kulturpolitiken uppfylls.

Isofs demokratikalender som har 24 luckor om din rätt till språk och kultur

Inom ramen för demokratiuppdraget har vi valt att särskilt uppmärksamma rätten till språk och kultur, som är grundstenar i vårt arbete med satt samla in, bygga upp och sprida kunskap om språk och kultur i sverige. Det gör vi med hjälp av en demokratikalender som ska höja kunskapen om allas rätt till språk och kultur och få fler att bli medvetna om språkets och kulturens roll i demokratin.

Demokratikalendern innehåller 24 luckor där vi lyfter fram innehåll på vår webbplats eller i våra digitala arkiv- och språktjänster med den gemensamma nämnaren demokrati: rätten och tillgången till språk och kultur. Kalendern publiceras mellan den 1 och 24 december och vi släpper en lucka varje dag. Håll utkik efter nya luckor på webben och i våra sociala kanaler eller gå in och kika på hela demokratikalendern!