Hon ska leda Språkrådets forskning

Inblicken. Catharina Nyström Höög vill att språkfrågor ska bli en del av samhällsdebatten. I oktober blir hon forskningsledare på Språkrådet.

Bild på Catharina Nyström Höög

”Jag vill att Språkrådet ska vara en stark och synlig aktör i samhället. Vi ska bidra till en mer aktiv språkpolitisk debatt”, säger Catharina Nyström Höög.

”Ett exempel på det är att jobba för att höja kunskaperna om språklagen. Vi har en bra språklag i dag men kunskapen om den hos olika beslutsfattare är liten. Därför är det viktigt att språklagens principer sätts på prov, till exempel när det gäller språkligt stöd till nyanlända eller modersmålsundervisning. Där ska Språkrådet vara en del av samhällsdebatten”.

Catharina Nyström Höög är i dag professor i svenska på Högskolan Dalarna där hon främst jobbar med lärarutbildningen. Hon är också gästprofessor vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 1 oktober börjar hon på sin nya tjänst på Institutet för språk och folkminnen, som forskningsledare på Språkrådet. Hon kommer även att ha kvar sina uppdrag vid Högskolan Dalarna och Uppsala universitet, men i mindre omfattning än i dag.

”Förutom att leda forskningen på Språkrådet ska jag hålla kontakt med den forskning som bedrivs inom våra områden i Sverige. Där hoppas jag att vi kan vara med och påverka”.

I rollen som forskningsledare vill Catharina Nyström Höög också utmana en del uppfattningar som hon upplever finns kring svenskan i dag.

”Framför allt inom universitets- och högskolevärlden kan det ibland finnas en övertro till engelskan. Där hörs ofta argumentet att svenskan är ett litet språk, men det är ett svagt argument i ett globalt perspektiv. Där måste vi jobba för en förändrad attityd”, säger hon.

Just nu pågår även en rekryteringsprocess för att hitta en ny chef för Språkrådet.