Frågelista Vaggvisor och godnattsånger

Välkommen att svara på vår frågelista om vaggvisor och godnattsånger!

Läs gärna igenom alla frågor innan du börjar skriva. Du väljer själv vilka frågor som känns relevanta för dig att besvara. Du kan också skriva i ett separat dokument och skicka det till e-postadressen charlotte.hylten-cavallius@isof.se. Kanske vill du skicka en inspelning? Skicka den då till samma e-postadress och glöm inte att skriva vem som sjunger och om Isof och dess besökare får använda inspelningen.

Så behandlar vi personuppgifter

När du besvarar en webbfrågelista lämnar du ofta personuppgifter (till exempel e-postadress). Isof ansvarar för att de personuppgifter som myndigheten behandlar hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på länken nedan.


Hur går nattningen till? Berätta om hur det går till, eller har gått till, när du eller någon annan nattar ett barn. Du kan beskriva nutid eller dåtid, nattning som du gör eller din egen barndoms kvällar. Berätta om olika saker som kan höra nattningen till (sagoläsning, tandborstning, aftonbön eller andra återkommande inslag).

Om det sjungs, när och hur? Sjunger du på ett speciellt sätt när barnet ska nattas? Nynnar du en melodi, sjunger eller visk-sjunger en visa med text? Är det olika vuxna som nattar samma barn? Sjunger ni samma sånger? Sjunger du för barn i andra situationer och varierar urvalet beroende på sammanhang och funktion? Berätta! När slutade du sjunga för barnet vid nattning? Varför? Har du sjungit vaggvisor för någon vuxen, eller för dig själv, till exempel för att trösta eller lugna? Har du egna minnen av att själv bli sjungen för? Beskriv och berätta!

Hur ser din repertoar ut? Berätta om dina och barnets favoritsånger och om hur din repertoar förändrats över tid. Vem har lärt dig? Hur väljer och hittar du nya sånger? Sjunger du på olika språk eller dialekter? Beskriv och berätta och lägg gärna in texten till någon favoritvisa!

Varför sjunger du vaggvisor och godnattsånger? Vad tror du att sjungandet betyder för barnet? Vilka känslor väcker nattningsstunden? Berätta gärna om olika typer av nattningar, kanske både mysiga och lite mindre mysiga när barnet har svårt att somna.
Om dig
För att vi ska kunna använda oss av dina svar i vår forskning vill vi gärna veta något om dig. Fyll gärna i uppgifterna nedan. Vill du vara anonym så ange ej namn och e-postadress.

Arkivering och frågelistor
Genom att skicka in ditt svar godkänner du att det införlivas i institutets offentliga samlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om institutets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag vill ha information om framtida undersökningar: * (obligatorisk)
Jag vill ha information om framtida undersökningar: