Artikulator

Aspekten artikulator anger hur en eller två händer formas. Ett tecken kan utföras med en hand, vilket kallas enkel artikulator, eller med två händer, vilket kallas dubbel artikulator.

Olika handformer

Till enkel eller dubbel artikulator finns det en begränsad uppsättning av olika handformer som benämns flathand, knuten hand, pekfingret, S-handen och så vidare.

Handformer

Handens attityd

Man anger också handens hållning i förhållande till den tecknande. Det kallas för handens attityd. Handen kan hållas i olika riktningar: uppåt, nedåt eller åt sidan. Detta kallas för attitydriktning. Även handflatan kan vridas åt olika håll, vilket kallas för attitydvridning.

I exemplet nedan visas handformen flathand med enkel hand och med fem olika attityder: vänsterriktad och inåtvänd, framåtriktad och vänstervänd, framåtriktad, uppåtvänd samt uppåtriktad och vänstervänd.

Flathandens olika attityder

Exempel på artikulator i olika tecken

Nedan visas hur delen artikulator ser ut i tre olika tecken.

I första exemplet visas tecknet ENSAM som har enkel artikulator med handformen pekfingret och handen hålls uppåtriktad och inåtvänd.

I nästa exempel visas tecknet BIL som har dubbel artikulator med två lika handformer, knutna händer, och händerna hålls riktade mot varandra och inåtvända.

I det sista exemplet visas tecknet TYP som utförs med två händer men har enkel artikulator, eftersom tecknet utförs med enbart en aktiv hand medan den andra är passiv. Båda händerna antar två olika handformer. Den aktiva handen (den högra) har handformen pekfingret och handen hålls framåtriktad och nedåtvänd medan den passiva handen (den vänstra) har handformen flata handen och handen hålls framåtriktad och uppåtvänd. Den passiva handen i tecknet fungerar då som ett manuellt artikulationsställe (läs mer på sidan Artikulationsställe). Normalt sett är det den högra handen som är aktiv för högerhänta och den vänstra handen som är aktiv för vänsterhänta.

ENSAM

Handformen pekfingret i tecknet ENSAM.

BIL

Två lika handformer: knutna händer i tecknet BIL.

TYP

Två olika handformer: pekfingret och flata handen i tecknet TYP.

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen