Artikulationsställe

Aspekten artikulationsställe anger var handen eller händerna hålls.

Det finns en begränsad uppsättning av olika lägen från hjässan ner till höften som kan fungera som artikulationsställen. De benämns med pannan, näsan, hakan, kinden, bröstet, magen och så vidare. Även en passiv hand kan fungera som manuellt artikulationsställe i tecken som utförs med två händer. I sådana tecken är en hand passiv medan den aktiva handen agerar vid den (se exemplet KATT). Till artikulationsställena hör också området framför den tecknandes kropp där handen/händerna agerar, det neutrala läget (exemplet BIL).

I exemplen nedan visas tecken med olika artikulationsställen: kinden, bröstet, manuellt artikulationställe och det neutrala läget.

Exempel

SNÄLL

Kinden i tecknet SNÄLL.

GLAD

Bröstet i tecknet GLAD.

KATT

Manuellt artikulationsställe i tecknet KATT.

BIL

Det neutrala läget i tecknet BIL.

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen