Den orala delen: munnen

Den andra delen av ett tecken, munnen, är den orala delen. Ett manuellt tecken utförs tillsammans med en särskild munrörelse, en så kallad lexikal munrörelse.

Munnen kan visa två olika typer av munrörelser beroende på vilket ursprung munrörelsen har.

  • Munrörelser som är utvecklade inom det svenska teckenspråket kallas för teckenspråkliga munrörelser. Se exemplet VET-INTE ('vet inte').
  • Munrörelser som är inlånade från talad svenska kallas för svenskinlånade munrörelser och påverkas av hur man uttalar ordet på svenska (läs mer på sidan Svenskinlånade munrörelser ).

Munrörelsen innehåller en till tre rörelser som artikuleras med munnen, det vill säga olika positioner hos läppen, som kan vara såväl öppnande som stängande. Den svenskinlånade munrörelsen är därför reducerad i formen så att man inte ser hela ordet på munnen, se exemplet SNÄLL.

Utöver lexikala munrörelser finns det andra munrörelser som man kan använda sig av. De har en helt annan funktion, nämligen att fungera som adverbiell munrörelse. Man kan lägga till adverbiell betydelse genom att använda adverbiell munrörelse ihop med det manuella tecknet för verb med reduplicerad form och avbildande tecken (läs mer på sidan Adverb).

Exempel

VET-INTE ('vet inte')

Teckenspråklig munrörelse i tecknet VET-INTE

SNÄLL

Svenskinlånade munrörelse i tecknet SNÄLL