Den orala delen: munnen

Den andra delen av ett tecken, munnen, är den orala delen. Ett manuellt tecken utförs tillsammans med en särskild munrörelse, en så kallad lexikal munrörelse.

Munnen kan visa två olika typer av munrörelser beroende på vilket ursprung munrörelsen har.

  • Munrörelser som är utvecklade inom det svenska teckenspråket kallas för genuina munrörelser. Se exemplet VET-INTE ('vet inte').
  • Munrörelser som är inlånade från talad svenska kallas för inlånade svenska munrörelser och påverkas av hur man uttalar ordet på svenska (läs mer på sidan Inlånade svenska munrörelser).

Munrörelsen innehåller en till tre rörelser som artikuleras med munnen, det vill säga olika positioner hos läppen, som kan vara såväl öppnande som stängande. Den inlånade svenska munrörelsen är därför reducerad i formen så att man inte ser hela ordet på munnen, se exemplet SNÄLL.

Utöver lexikala munrörelser finns det andra munrörelser som man kan använda sig av. De har en helt annan funktion, nämligen att fungera som orala adverb. Man kan lägga till adverbiell betydelse genom att använda orala adverb ihop med det manuella tecknet för verb med reduplicerad form och avbildande tecken (läs mer på sidan Adverb).

Exempel

VET-INTE ('vet inte')

Genuin munrörelse i tecknet VET-INTE

SNÄLL

Inlånad svensk munrörelse i tecknet SNÄLL